SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
CPNP PDF 
There are no translations available.

(neautorizovaná verzia SK - zdroj: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cpnp/)

CPNP je bezplatný online - oznamovací systém vytvorený pre implementáciu nariadenia  (ES) c. 1223/2009 Rady Európskeho parlamentu o kozmetických výrobkoch. (pozn.: pre používanie portálu CPNP je nutné sa zaregistrovať na stránke ECAS - European Commission Authentication Service)

Ak sa výrobok oznámi v CPNP nie je potrebné žiadne ďalšie oznámenie na vnútroštátnej úrovni v Európskej únii.

Nariadenie (ES) c. 1223/2009 (článok 13) vyžaduje, aby zodpovedné osoby a za určitých okolností distribútori kozmetických výrobkov predložili prostredníctvom CPNP niektoré informácie o výrobkoch, ktoré uvádzajú alebo dodávajú na Európsky trh.

Portál CPNP elektronicky sprístupní niektoré z vložených informácii príslušným orgánom (pre účely dozoru nad trhom, analýzu trhu, hodnotenie a informácie pre spotrebiteľov) a toxikologickým strediskám alebo obdobným subjektom zriadeným členskými štátmi (pre lekárske účely).

CPNP je prístupný príslušným orgánom, európskym toxikologickým centrám, osobám zodpovedným za kozmetické výrobky a distribútorom kozmetických produktov.

CPNP tiež obsahuje samostatný modul (podľa článku 16), ktorý bude použitý zodpovednými osobami na predloženie niektorých špecifických informácií o kozmetických výrobkoch obsahujúcich nanomateriály. Toto oznámenie musí byť vykonané dodatočne k oznámeniu podľa článku 13. V prípade, že Európska komisia má pochybnosti týkajúce sa bezpečnosti nanomateriálov, môže požiadať Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov aby vykonal hodnotenie rizík.

Viac informácii môžete nájsť sem:
Nahlasovanie kozmetického výrobku v CPNP - návod (článok 13)
Nahlasovanie kozmetického výrobku obsahujúceho nanomateriály v CPNP - návod (článok 16)