SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
O firmie
CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE sp. z o.o. PDF 

CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE (ETC) jest niezależną, prywatną firmą założona w 1993 roku. Głównym celem jest doradztwo, szkolenia, badania laboratoryjne. Fokus na pracą zawodową i przeprowadzanie konsultacji jest głównie w zakresie wpływu substancji chemicznych na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, oceny ryzyka i chemicznego ustawodawstwa. Eksperci w dziedzinie chemii, biologii, toksykologii, ekotoksykologii, bezpieczeństwa pracy i zarządzania projektami, zapewniają usługi dla przemysłu, instytucji międzynarodowych i innych klientów.


ETC oferuje szeroki zakres usług konsultingowych i zarządzani projektami w Słowacji i za granicą, dla szerokiego zakresu zarządzania przepisów chemikaliów, prawodawstwa REACH, oceny wpływu obciążenia dla środowiska, oceny zanieczyszczenia obszarów i oceny zagrożenia i ryzyka substancji chemicznych, produktów biobójczych, pestycydów, detergentów, preparatów i produktów, związków, ścieków, gleb i innych.

ETC ma doświadczenie w pracy z sektorem prywatnym, organizacjami rządowymi, międzynarodowymi instytucjami, takich jak UNIDO, UNDP, UNEP w organizowaniu działań regionalnych bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej i innych terytoriach.

Karty charakterystyki (SDS, MSDS):

  • Opracowanie nowej karty charakterystyki na bazie danych dotyczacych skladników na podstawie dokumentów od klienta w jezyku slowackim, czeskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i polskim.
  • Revizija karty, która w przeszlosci opracowalo Ekotoxikologické centrum.

Etykiety:

  • Prezentowanie informacji na etykiecie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Substancje chemiczne:

Biocydy:

  • Rejestracja biobójczego produktu  /  mieszaniny na Slowacji

Detergenty:

  • Rozwój nowej karty charakterystyki
  • Arkusz danych o skladnikach

Ocena ryzyka i ryzyka operacyjnego