SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Pirotechnika PDF 

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:
Zarządzania chemikaliami; Usługi wsparcia legislacyjnego; REACH; CLP; Karty Charakterystyki; E-SDS i Scenariusze Narażenia; Detergenty; Środki biobójcze; Kosmetyki; Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki; Oprogramowanie do komunikacji dalszych użytkowników; Seminaria i szkolenia, szkolenia w miejscu pracy; Outsourcing.

485 ROZPORZADZENIE rzadu Republiki Slowackiej z 6. listopada 2008 r. dotyczaca wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych

Zakres:

(1) Niniejsze rozporzadzenie rzadu ustanawia wymagania techniczne dla artykulów pirotechnicznych, które sa poszczególnych produktów w ramach specjalnych przepisów, procedur oceny zgodnosci oraz ograniczen wiekowych dla dokonywania sprzedazy lub innych artykulów pirotechnicznych.

(2) Do celów niniejszej regulacje uwaza sie jakakolwiek pirotechniczny produkt zawierajacy materialy wybuchowe lub wybuchowe mieszanki, które zostali zaprojektowane do wytwarzania ciepla, swiatla, dzwieku, gazu lub dymu lub kombinacji tych efektów poprzez rózne egzotermiczne reakcje chemicznej.

(3) fajerwerki sa podzielone na:

a) fajerwerki,
b) teatralne pirotechniczne,
c) inne artykuly pirotechniczne.

(4) Niniejsze rozporzadzenie nie ma zastosowania do rzadu:
a) Artykuly pirotechniczne zaprojektowane i wyprodukowane specjalnie dla Sil Zbrojnych Republiki Slowackiej, Zandarmerii Wojskowej, organizacje wojskowe budzetowe wywiadowcze Ministerstwa Obrony Republiki Slowackiej do czynienia z nauka, badan, produkcji, badania, przechowywanie, wykorzystywanie, usuwanie lub zniszczenie materialów wybuchowych, sztucznych ogni lub amunicji, a takze szkolenia w materialy wybuchowe i amunicje, policje kolejowy policji, wiezienie i sadowa guard, celna, sluzba Wywiadu Slowacki, pozarnej i uslug ratownictwa górskiego
b) sprzet objety specjalnym prawodawstwem
c) wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do wykorzystania w przemysle lotniczym,
d) kapsulki przeznaczone specjalnie dla zabawek, które sa przedmiotem szczególnej regulacji
e) materialy wybuchowe, objete w oddzielnym rozporzadzeniu
f) amunicji i pocisków i materialów pednych i amunicji uzywane w przenosnych broni, inna bron i artylerii.

Prawodawstwo Fajerwerkow w przyjetym panstw UE:

Austria:

- Pyrotechnics Act 2010 and amendment to the Security Police Act

Wegry: -

Niemcy:

- Law on Explosive Substances

Polska:

- Pyrotechnics and Polish law 2002

- Pyrotechnics - legal requirements

- Definition of explosive, pyrotechnics, fireworks

- Fireworks LIST ON WHICH ACQUISITION, STORAGE OR USE IS NOT REQUIRED TO OBTAIN
PERMISSION

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii:

- The Fireworks Regulations 2004

- The Fireworks Amendments 2004

- The Fireworks Safety 2004